دفتر مرکزي:

تهران کيلومتر 8 جاده مخصوص تهران- کرج خيابان 16 

 

واحد توليدي 4:

تهران کيلومتر 17 جاده مخصوص تهران- کرج خيابان داروپخش خيابان ارديبهشت

 

                با ما در تماس باشيد

 

 

نام :
ایمیل :    
تلفن :
موضوع :
شرح :  
 
All Right Reserved :